Skip to main content

Rouwpunt dé stip aan de horizon bij levend verlies 

 • “Levend verlies is de continue confrontatie met wat had kunnen zijn, wat zou moeten zijn, en wat nooit meer zal zijn.”

 • “Levend verlies is de kunst van het overleven, de moed om door te gaan, en de kracht om te blijven vechten, ondanks de pijn.”

 • “Levend verlies is het voortdurende proces van afscheid nemen van de persoon die je liefhebt terwijl hij of zij nog in leven is.”

 • “Levend verlies is je identiteit kwijt raken door emigratie”

 • “Levend verlies is de dagelijkse confrontatie met een onvervulde wens”

 • “Levend verlies is op jonge leeftijd je ouder verliezen wat voelt als roeien zonder roeispanen op een woeste zee”

Verlies kent vele vormen

Je verliest iemand die er altijd was en dan op een dag niet meer is. Dit ontregelt je hele leven. Vaak volgt er na het verlies een emotionele periode van diepe rouw, waarin de omgeving meestal een tijdje begripvol en ondersteunend is. 

Dat is bij levend verlies vaak anders. Bij levend verlies kun je denken aan:

 • Verlies van gezondheid;
 • Autonomie;
 • Een relatiebreuk;
 • Een onvervulde kinderwens door een fysieke oorzaak of omdat je samen niet dezelfde behoefte hebt;
 • Een niet verwezenlijkte droom;
 • Emigratie;
 • Faillissement; 
 • Vermissing
 • Dementie
 • Pensionering;
 • Contact verlies met (klein-)kind;
 • …….

Deze vormen van verlies zijn een constant proces . Je bent veel bezig met de aanpassingen die je moet maken als gevolg van je verlies. Hierdoor kun je het gevoel hebben dat je geen duidelijke rouwperiode hebt om je verlies in je leven te verweven.  En dat je voortdurend worstelt met de gevolgen van je stil verdriet.

Ook levend verlies kan zich manifesteren in gevoelens van eenzaamheid, boosheid, frustratie en verdriet. Het kan ook leiden tot een gevoel van isolatie en het gevoel dat anderen je situatie niet begrijpen.

Wanneer je als naaste geconfronteerd wordt met levend verlies van een dierbare, raak je eveneens iemand of iets kwijt. De ander is niet meer de persoon die die was. Je zult opzoek moeten gaan naar hoe daarmee om te gaan. Dat kan een eenzaam gebeuren zijn, om je weg te vinden hoe om te gaan met je verdriet en elkaar. Ook jij of jullie kunnen bij mij terecht. 

Chronische rouw

Levend verlies is chronische rouw, die nooit echt kan worden afgesloten. Wel weet ik uit persoonlijke en professionele ervaring dat met de tijd, de scherpe kantjes er beetje bij beetje vanaf gaan en dat je over het algemeen steeds beter leert om te gaan met je verlies. 

Maar soms is het of blijft het moeilijk en is het dagelijkse functioneren niet altijd makkelijk. Het verdriet kan dan ondragelijk zijn, zeker wanneer je er alleen voorstaat.  Vaak lijkt door het verlies de toekomst uitzichtloos. Op zo’n moment kun je voor lange of korte tijd vast komen te zitten in je emoties zoals verdriet of boosheid. Je krijgt het gevoel dat je niet voorruit komt. Terwijl de buitenwereld doordraait staat jouw wereld stil. De dag doorkomen is een grote uitdaging en eenzaamheid ligt soms op de loer.

Narriman el-Khattabi

Levend Verlies en Rouw Expert | Trauma en Stress behandelaar  | Stiefsysteem- en Relatietherapeut 

Verlies  in je leven verweven is hard werken, daar weet ik alles van. Het is fijn dat je dit niet alleen hoeft te doen maar het liefst samen met de mensen om je heen. Maar wanneer dat niet lukt zoek dan hulp bij een deskundige in rouw en verlies. Als professional en ervaringsdeskundige op het gebied van levend verlies en rouw, met daarnaast de nodige (levens) ervaring, sta ik je met liefde bij gedurende jouw proces en begeleid ik je bij het verweven van jouw verlies, in je huidige leven. 

Samen rouwen

Samen rouwen maakt het verdriet iets dragelijker, het voelt minder alleen, je wordt gezien en gehoord. Maar wat als je niemand om je heen hebt of mensen vinden het moeilijk hoe jou te steunen, terwijl jij daar juist zo’n behoefte aan hebt. Maar ook aan begrip en een luisterend oor, een arm om je schouder, het pannetje soep of dat kopje thee, terwijl je helemaal jezelf mag zijn met al je verdriet.

De meeste mensen om je heen haken af, vaak omdat ze niet weten hoe met jou en je verlies om te gaan. Dat kan je het gevoel geven dat er iets mis met je is. Je voelt de druk van weer meedraaien met de buitenwereld. Zo ga je dan eigenlijk sneller dan je waarschijnlijk aan kan, je pakt de draad te snel weer op. En dat  terwijl je nieuwe situatie je leven op z’n kop heeft gezet en jij tijd nodig hebt om alles te kunnen behappen. Wanneer je voelt dat je alles begint te ontwijken of het wordt je allemaal te veel, blijf dan niet alleen worstelen, zoek hulp: Je hoeft het niet alleen te doen.

“Het levend verlies hoort bij mij, is een deel van wie ik ben. Eindelijk kan ik het een plekje geven en erin berusten. Ik voel rust in mijn lijf en mijn leven. Ik weet nu wie ik ben en wie ik wil zijn.”

Mia

Het hervinden van houvast

Je krijgt van mij begeleiding bij het (her)vinden van stabiliteit, houvast, het versterken van zelfstandigheid en het weer zien van toekomstperspectief. Ik help je om te gaan met levend verlies, in je eigen tempo en op jouw unieke manier. Mijn focus ligt op  jouw behoeften met betrekking jezelf en je omgeving. Met het (her)vinden van je veerkracht kun je je verlies een plaatsje geven in jouw levensverhaal en op een andere manier je leven leren leven.

Narriman el-Khattabi
06 24109987 – info@rouwpunt.com
Frans Naereboutstraat 23, 4461 GR Goes

Stiefpunt is voor het onderhouden van relaties.
Een succes maken van je samengestelde gezin? Een relatie in zwaar weer vlot trekken? Voorkomen van een conflictscheiding? Bij Stiefpunt kun je terecht voor hulp op maat, informatie en advies.