Skip to main content

Rouwpunt dé stip aan de horizon bij levend verlies 

“Levend verlies is de continue confrontatie met wat er niet is maar wel gewenst”

“Levend verlies is de kunst om overeind te blijven en door te gaan”

“Levend verlies is het voortdurende proces van afscheid nemen bij leven”

“Levend verlies is de dagelijkse confrontatie met een onvervulde wens”

Verlies kent vele vormen

Je verliest iemand die er altijd was en dan op een dag niet meer is. Dit ontregelt je hele leven. Vaak volgt er na het verlies een emotionele periode van diepe rouw, waarin de omgeving meestal een tijdje begripvol en ondersteunend is. 

Dat is bij levend verlies vaak anders. Bij levend verlies kun je denken aan:

 • Verlies van gezondheid;
 • Autonomie;
 • Een relatiebreuk;
 • Een onvervulde kinderwens;
 • Een niet verwezenlijkte droom;
 • Een geliefd (huis)dier;
 • Emigratie;
 • Faillissement; 
 • Vermissing;
 • Dementie;
 • Pensionering;
 • Contactverlies met (klein-)kind;
 • …….

Deze vormen van verlies zijn een continu proces waarbij voortdurend aanpassingen worden gedaan als reactie op het verlies. Dit kan resulteren in het ontbreken van een duidelijke rouwperiode om het verlies te integreren in je leven. Het kan aanvoelen als een voortdurende strijd en leiden tot innerlijk verdriet.

Levend verlies kan gevoelens van eenzaamheid, boosheid, frustratie, schaamte, schuld en verdriet met zich meebrengen. Het kan het gevoel van isolatie versterken en je het idee geven dat anderen je situatie niet begrijpen.

Ook als naaste kun je geconfronteerd worden met levend verlies en soortgelijke emoties ervaren. Het is essentieel om samen te leren omgaan met alle veranderingen. Anders kan het een eenzame ervaring worden wanneer iedereen zijn weg probeert te vinden, in het omgaan met verlies en met elkaar vanuit de nieuwe situatie. Aarzel niet om hulp te zoeken als dat nodig is.

Het verlies van een geliefd (huis)dier kan een aanzienlijke impact hebben op je leven, vooral als je er sterk aan gehecht was. Vaak wordt hier te weinig aandacht aan besteed en wordt de ervaring niet erkend, hoewel het verdriet net zo intens kan zijn als bij het verlies van een mens. In mijn visie maakt het niet uit of het om menselijk verlies of het verlies van een dier gaat; verdriet en rouw zijn universele emoties. Ik bied je een rustpunt om je verlies aan te kijken en stap voor stap te integreren in je nieuwe leven.

Chronische rouw

Levend verlies is chronische rouw, die nooit echt kan worden afgesloten. Wel weet ik uit persoonlijke en professionele ervaring dat met de tijd, de scherpe kantjes er beetje bij beetje vanaf gaan en dat je over het algemeen steeds beter leert om te gaan met je verlies. 

Maar soms is het of blijft het moeilijk en is het dagelijkse functioneren niet altijd makkelijk. Het verdriet kan dan ondragelijk zijn, zeker wanneer je er alleen voorstaat.  Vaak lijkt door het verlies de toekomst uitzichtloos. Op zo’n moment kun je voor lange of korte tijd vast komen te zitten in je emoties zoals verdriet of boosheid. Je krijgt het gevoel dat je niet voorruit komt. Terwijl de buitenwereld doordraait staat jouw wereld stil. De dag doorkomen is een grote uitdaging en eenzaamheid ligt soms op de loer.

Narriman el-Khattabi

Levend Verlies en Rouw Expert | Trauma en Stress behandelaar  | Stiefsysteem- en Relatietherapeut 

Verlies  in je leven verweven is hard werken, daar weet ik alles van. Het is fijn dat je dit niet alleen hoeft te doen maar het liefst samen met de mensen om je heen. Maar wanneer dat niet lukt zoek dan hulp bij een deskundige in rouw en verlies. Als professional en ervaringsdeskundige op het gebied van levend verlies en rouw, met daarnaast de nodige (levens) ervaring, sta ik je met liefde bij gedurende jouw proces en begeleid ik je bij het verweven van jouw verlies, in je huidige leven. 

Samen rouwen

Samen rouwen maakt het verdriet iets dragelijker, het voelt minder alleen, je wordt gezien en gehoord. Maar wat als je niemand om je heen hebt of mensen vinden het moeilijk hoe jou te steunen, terwijl jij daar juist zo’n behoefte aan hebt. Maar ook aan begrip en een luisterend oor, een arm om je schouder, het pannetje soep of dat kopje thee, terwijl je helemaal jezelf mag zijn met al je verdriet.

De meeste mensen om je heen haken af, vaak omdat ze niet weten hoe met jou en je verlies om te gaan. Dat kan je het gevoel geven dat er iets mis met je is. Je voelt de druk van weer meedraaien met de buitenwereld. Zo ga je dan eigenlijk sneller dan je waarschijnlijk aan kan, je pakt de draad te snel weer op. En dat  terwijl je nieuwe situatie je leven op z’n kop heeft gezet en jij tijd nodig hebt om alles te kunnen behappen. Wanneer je voelt dat je alles begint te ontwijken of het wordt je allemaal te veel, blijf dan niet alleen worstelen, zoek hulp: Je hoeft het niet alleen te doen.

“Het levend verlies hoort bij mij, is een deel van wie ik ben. Eindelijk kan ik het een plekje geven en erin berusten. Ik voel rust in mijn lijf en mijn leven. Ik weet nu wie ik ben en wie ik wil zijn.”

Mia

Het hervinden van houvast

Je krijgt van mij begeleiding bij het (her)vinden van stabiliteit, houvast, het versterken van zelfstandigheid en het weer zien van toekomstperspectief. Ik help je om te gaan met levend verlies, in je eigen tempo en op jouw unieke manier. Mijn focus ligt op  jouw behoeften met betrekking jezelf en je omgeving. Met het (her)vinden van je veerkracht kun je je verlies een plaatsje geven in jouw levensverhaal en op een andere manier je leven leren leven.

Narriman el-Khattabi
06 24109987 – info@rouwpunt.com
Frans Naereboutstraat 23, 4461 GR Goes

Stiefpunt is voor het onderhouden van relaties.
Een succes maken van je samengestelde gezin? Een relatie in zwaar weer vlot trekken? Voorkomen van een conflictscheiding? Bij Stiefpunt kun je terecht voor hulp op maat, informatie en advies.