Skip to main content

Privacy Policy

Welke persoonsgegevens verwerkt Rouwpunt?

Stiefpunt verwerkt persoonsgegevens van jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een behandelingsovereenkomst, het invullen van vragenlijsten, een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer voor de zorgverzekeraar
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. direct contact met ons op via info@rouwpunt.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom zijn jouw persoonsgegevens nodig?
Stiefpunt verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Jouw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Stiefpunt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stiefpunt volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Stiefpunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekeraars of onze belastingaangifte.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Stiefpunt zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met derden?
Stiefpunt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stiefpunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek in kaart brengen?
Stiefpunt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stiefpunt gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veiliginternetten Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stiefpunt.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Stiefpunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging?
Stiefpunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. direct contact op via info@rouwpunt.com